Cenová kalkulácia – Vruty,zemné skrutky
INFORMÁCIE K ZASLANIU CENOVEJ PONUKY: