Haly ZET

Hala ZET je modulovou konštrukciou, ktorá umožňuje montáž na stavenisku bez použitia špecializovanej alebo ťažkej techniky.Hmotnosť elementu pre maximálne rozpätie a výšku haly nepresahuje 100 kg. Hala je skeletovou konštrukciou vyhotovenou zo západiek a stĺpov vyrobených z profilov tvaru Z ohýbaných za studena spájaných so sebou v uzlových bodoch oceľovými spojkami (pätka, spojka odkvapu, hrebeňová spojka) pomocou skrutiek. Jednotlivé elementy haly sú zabezpečené proti korózii vrstvou zinku.

Prednosti:

Technické parametre:

Modulová:

 • rozmer prispôsobený individuálnym potrebám

 • skelet z profilov Z spojených prevážkami

 • spojenia trámov oceľovými spojkami

 • steny zo sendvičových panelov a trapézových plechov

Úsporná:

 • rýchla a jednoduchá montáž(aj samostatná)bez použitia ťažkej techniky

 • základom môže byť doska, lavica alebo základová pätka

Multifunkčnosť:

 • výrobné a priemyselné haly, ako aj haly pre služby

 • sklady a úschovne

 • kancelárske, obchodné a športové objekty
 • šírka: od 6 m do 18 m

 • dĺžka: násobok 4,50 m

 • výška od 3,10 m do 4,60 m

 • rozstup stenových západiek: 1,18 m

 • rozstup väzníc strechy: 1,19 m

 • steny zo sendvičových panelov s polyuretánovým jadrom BALEXTHERM alebo s polystyrénovým jadrom PWD i PWS

 • steny z trapézového plechu BTS 10; BTD 18, BTS 18; BTU 20; BTD 35, BTS 35; BTD 45, BTD 45,33; BTD 55, BTS 55

 • sklon plochy strechy: 20°