Ponuka projekčnej a inžinierskej činnosti

 

1/Projektová dokumentácia stavby Naša spoločnosť Vám ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie stavby podľa Vašich požiadaviek. Vypracovanie projektovej dokumentácie je dôležitým nevyhnutným krokom, ktorý je potrebný k dodávke stavby. V prípade Vášho záujmu nás môžete so svojou požiadavkou osloviť na našej kontaktnej adrese, ktorá je uvedená v časti „kontakty“.

Príprava stavby

:: Spracovanie štúdie realizovateľnosti stavby

:: Spracovanie projektu pre územné rozhodnutie, tzv. zadanie

:: Územné konanie a územné rozhodnutie

:: Spracovanie projektu pre stavebné povolenie

:: Stavebné konanie a stavebné povolenie

:: Spracovanie tendrovej dokumentácie pre výber dodávateľov

:: Spracovanie projektu pre realizáciu

Realizácia stavby

:: Výkon autorského dozoru spracovateľmi projektu

:: Výkon technického dozoru v priebehu realizácie

:: Kolaudácia a užívacie povolenie

 

2/Technická podpora

SPRACOVANIE TECHNICKÝCH NÁVRHOV

POSÚDENIE NÁVRHU OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTOV

NÁVRHY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTOV – PROJEKTY STATIKY

VYHOTOVENIE DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTOV

VYPRACOVANIE KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV

PROJEKT FASÁDY, STRECHY (OPLÁŠTENIA)

VYHOTOVENIE KLADAČSKÝCH PLÁNOV

PROFESIONÁLNA REALIZÁCIA